Αναδρομική Βαθμολόγηση

Efthimis Gavriil  Από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο τμήμα μας η Αναδρομική Βαθμολόγηση.Οι φοιτητές που θα βρίσκονται από το Γ'έτος σπουδών και άνω θα έχουν δικαίωμα να βελτιώσουν το βαθμό τους σε 5 το πολύ μαθήματα, καθ'όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.Θα ισχύει ο βαθμός που θα λαμβάνεται κατά την επανεξέταση του μαθήματος και θα διαγράφεται ο προηγούμενος, ενώ τα μαθήματα θα δηλώνονται στα πλαίσια του "ν+3".