Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Φυσιολογία 2_π


Ερωτήσεις ανάπτυξης
-Μεταφορά CO2 από τους ιστούς στους πνεύμονες
-Τι είναι ζωτική χωρητικότητα?
-Τιμές μερικών πιέσεων O2 και CO2. Τιμές pH αρτηριακού και μικτού φλεβικού αίματος
-Ποιοι είναι οι αναπνευστικοί μυς και πως δρουβ
-Με ποιες χημικές μορφές μεταφέρεται το CO2 από τους ιστούς στους πνεύμονες?


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/σωστό-λάθος/συμπλήρωσης/μικρής ανάπτυξης κλπ.
- Καρδιακή παροχήΔεν υπάρχουν σχόλια: