Ημερομηνίες εξεταστικών

Παρακάτω είναι τα link για της παλιότερες εξεταστικές όπως δίνονται στο site της σχολής
πατήστε επάνω


Φεβρουαρίου 2015


Τα προγράμματα αυτά είναι απλώς ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ για τις επερχόμενες εξεταστικές καθώς το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις καταστάσεις που επικρατούν κάθε φορά..