Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Εξεταστική Γενάρη!


Στην συνέλευση τμήματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκε στην εξεταστική του Γενάρη να δοθούν τα μαθήματα που θα δηλωθούν στο χειμερινό εξάμηνο και ο μέγιστος αριθμός τους είναι 9 και 6 χρωστούμενα μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο,δηλαδή έως 15 μαθήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: