Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑSTER !!!!!

Δηλαδή τώρα εμείς με μια πτυχιακή έχουμε και μαστερ;;;

http://www.pharm.uoa.gr/grammateia/index.php?option=com_content&task=view&id=780&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια: