Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Φαρμακογνωσία 2_π

Ύλη:

Μητάκου: από eclass εδώ (όλη η ύλη)

Σκαλτσά: Σεσκιτερπένια, αλκαλοειδή(υπάρχουν στο βιβλίο)
              σαπωνίνες, τριτερπενικοί γλυκοσίδες(δεν υπάρχουν στο βιβλίο)->θα μπουν στο eclass απ'την κυρία Σκαλτσά μαζί με τα σεσκιτερπένια και αλκαλοειδή

απ'το βιβλίο ΔΕΝ θα έχουμε τους κηρούς, τα έλαια 

A) Μητάκου

1. Εισαγωγή
Ορισμοί – εκχυλίσεις από φυτικές δρόγες – αντιδραστήρια ανίχνευσης. ΟΧΙ τυποι ΟΧΙ ΦΧ αλκαλοειδών.
2. Τροπάνιο
Ατροπίνη: 4 πρώτες δρόγες – ΧΤ+ ΦΔ
Σκοπολαμίνη: Τα ίδια
(+ διαφορά δομής σκοπ/ίνης και ατροπίνης)
3. Κόκα
ΧΤ+ΠΡ+ΦΔ+ΧΡ. Προσοχή στην χρήση μόνο ως τοπικό αναισθητικό.
Προσοχή->κοκα/κοκαϊνη διαφορά στον ΧΤ
4. Πυρρολιζιδίνη
ΟΧΙ δομές.
3 δρόγες από τις 2 οικογένειες. ΜΟΝΟ τα δομικά στοιχεία.
ΦΔ-> Προσοχή στην ηπατοτοξικότητα


Read more

Δεν υπάρχουν σχόλια: